Sebeobrana pro děti
5 - 9 let

Sebeobrana pro děti je vyučována zábavnou formou s hranicemi a s disciplínou. Zaměřujeme se u dětí na zvýšení sebevědomí. Prevenci(uvědomění nebezpečí a dovednost vyhnout se mu) Jednoduchých principech, které jsou pro děti přirozené a dokážou je použít při své obraně.

Sebeobrana Junioři
10 - 14 let

Sebeobrana pro juniory je zaměřena na problematiku týkající se této skupiny. Velký důraz klademe na prevenci a vyhodnocení nebezpečí a umění vyhnout se mu. Každý cvičenec na sobě pracuje, zlepšuje se a zvyšuje si sebevědomí,pokud si věří, nepůsobí na své vrstevníky a své okolí jako snadný cíl. Klademe důraz na disciplínu,samostatnost a důslednost.

Sebeobrana dorost
15 - 18 let

Sebeobrana pro Dorost 15-18 let je již vyučována z větší části stejně jako u dospělých, ale můžeme se více zaměřit na problematiku této skupiny. Klademe důraz na osvojení prevence,uvědomit si co můžu udělat pro to, abych se nedostal do nebezpečné situace. Naše obrana je postavena na jednoduchých principech, aby byla použitelná v ohrožení a zvýšili jsme našim svěřencům jejich šance na maximum.

Sebeobrana pro dospělé

Sebeobrana pro dospělé je vedena individuálně dle možností každého cvičícího. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme že skupinový trénink mohou navštěvovat sportovci i lidé,kteří se delší dobu nehýbali. Základem sebeobrany pro dospělé je uvědomit si možné nebezpečí, do kterého se mohu dostat a udělat vše možné pro to, abych se nikdy nestal obětí. V případě, že si mě už někdo vybral za svůj cíl naše obrana musí být postavena na jednoduchých principech,které budu schopen použít v reálné situaci. Měl bych ovládat základy právní stránky sebeobrany.